Megszólalásunk létezésünk jele

Erdélyt a monda szerint Isten egy vasárnapi napon, jó kedvében teremtette úgy, hogy minden szépet, hegyet, völgyet, erdőt és mezőt saját gyönyörűségére összerakosgatott, és élettel, békességgel hintette be. Erdély adta a magyar kultúra és történelem számára Hunyadi Jánost, Hunyadi Mátyást, Bethlen Gábort, Bocskai Istvánt, Bolyai Jánost, Apáczai Csere Jánost, Mikes Kelement, Bartók Bélát, Kölcsey Ferencet, Kazinczy Ferencet, Reményik Sándort, Kós Károlyt, Wass Albertet, Ady Endrét és még nagyon sok híres személyiséget, akik munkásságukkal hozzájárultak a magyar és a világ tárgyi és szellemi értékeinek gyarapításához.

Erdély napjainkban ismét erőforrásnak bizonyul azoknak, akik nyílt szívvel és befogadó lélekkel közelítenek felé. Azzal, hogy ellátogatunk és megismerkedünk tágabb hazánk értékeivel, kultúrkincseivel, nem csak szellemünk művelését szolgáljuk, hanem ezeknek az erdélyi történelmi, kulturális és emberi értékeknek az ápolását és megmaradását is.

A kulturális teljesség a mi értelmezésünk szerint hozzásegíti az európai magyarságot önmaga alaposabb megismeréséhez.

Munkaközösségünk – a Mercurius Info Tour utazási iroda tagjai – lelkes, Erdélyben élő, fiatal magyar értelmiségiek, akik felsőfokú végzettséggel és nagyon sok terepgyakorlattal rendelkeznek a turizmus terén. 2003. szeptemberében hoztuk létre a Mercurius Info Tour Kft-t. Fő célunk honismereti utakat szervezni, és megismertetni az összmagyarsággal Erdély természeti, történelmi, kulturális és emberi értékeit Máramarosszigetétől az Al-Dunáig, Nagyváradtól a Gyimesekig.

Az általunk összeállított útvonalak, programok rugalmasak, és a szervezett csoportok igényeinek megfelelően alakíthatóak. Jellegüket tekintve lehetnek honismereti, természetjáró, néprajzi és gyökérkutató programok. Barangolásaink Erdély különböző tájegységeit ismertetik meg az utazóval: Észak-Erdély és Bukovina, Székelyföld, Kalotaszeg, Bánság, Dél-Erdély, Szászok földje, Gyimesek stb. Az utazási időpontok és periódusok meghatározásában szintén a csoportok igényeinek megfelelően alkalmazkodunk. Szándékunk az aktív pihenés feltételeit megteremteni, amely során vendégeink lelkileg feltöltődnek, hétköznapi fáradalmaikat kipihenik, és új ismereteket magukba zárva, megerősödve térnek vissza a mindennapi életükhöz.

Útvonalainkat, programjainkat kis és nagy csoportok számára egyaránt ajánljuk. Vendégcsapataink összegyűjtésére szervezőket keresünk, akiknek minden támogatást és segítséget megadunk annak érdekében, hogy családtagjaikat, baráti társaságukat, távolabbi ismerőseiket meggyőzzék egy erdélyi úton való részvételre. Szervezőinkkel állandó kapcsolatot tartunk fenn, hogy segítsünk a dokumentációs anyagok összeállításában, a szervezési nehézségek leküzdésében vagy egyéb gondok megoldásában. Nagyon szívesen vállaljuk térítésmentes előadások, tájékoztatások, vetítések tartását az ország bármely pontján, így is próbálva eloszlatni félelmeiket és kételyeiket. Kérdéseikre szívesen válaszolunk.

Jelszavunk: túra és kultúra.

Tisztelettel,
Szabó Csaba
ügyvezető