Főoldal  |   Ars poetica  |   Rólunk  |   Idegenvezetők  |   Webtérkép  | Kapcsolat

Természeti csodák

Erdély természeti képzõdményei, szépségei. Folyók, barlangok, hegységek, szigetek.
KIS- ÉS NAGY-KÜKÜLLŐ - Kökényes vidékre utal a Küküllő megnevezés, ugyanakkor a Maros legnagyobb mellékfolyóját a Kis- és a...

KIS- ÉS NAGY-KÜKÜLLŐ

Kökényes vidékre utal a Küküllő megnevezés, ugyanakkor a Maros legnagyobb mellékfolyóját a Kis- és a Nagy-Küküllő összefolyásából kialakuló Küküllő folyót is eszünkbe juttatja. A két folyó Balázsfalva közelében egyesül, majd Mihálcfalva mellett torkollik a Marosba.
A MÉZGEDI Czárán Gyula-CSEPPKŐBARLANG - „Igen tisztelt Tagtárs Úr! Czárán Gyula tiszteleti tagunk még e hónapban kirándulást óhajt vez...

A MÉZGEDI Czárán Gyula-CSEPPKŐBARLANG

„Igen tisztelt Tagtárs Úr! Czárán Gyula tiszteleti tagunk még e hónapban kirándulást óhajt vezetni az újonnan feltárt, hazánk egyik legszebb cseppkőbarlangjának, a négyemeletes Meziádi barlangnak megtekintésére, és e czélból f. hó 14-én városunkba érkezik. Ha a kiránduláson részt óhajt venni, a kirándulási terv megbeszélést czéljából szíveskedjék f. hó 14-én d. u. 6 órakor (péntek) egyesületi irodánkban (Mátyásház) megjelenni." Kolozsvár, 1904. okt. 13-án Kovács Géza főtitkár
NYÁRÁD (folyó) - „Marosszék közép folyójához, az annyiszor megénekelt szőke Nyárádhoz értünk, itt terül el előt...

NYÁRÁD (folyó)

„Marosszék közép folyójához, az annyiszor megénekelt szőke Nyárádhoz értünk, itt terül el előttünk annak szép termékeny tere, mely szélességben túlhaladja a Küküllők, sok helyt pedig megközelíti a Maros terét, s mindeniket népességének sűrűségével felülmúlja. Nyárád kőnélküli agyagos talajon folyván, vize rendszerint zavaros, honnan szőke mellékneve.”
A TORJAI-BÜDÖSBARLANG ÉS KÖRNYÉKE - „A bérc oldalán, fenn a magasban ásít egy sziklaodú; félredült gúlák képezik óriási kapuját; m...

A TORJAI-BÜDÖSBARLANG ÉS KÖRNYÉKE

„A bérc oldalán, fenn a magasban ásít egy sziklaodú; félredült gúlák képezik óriási kapuját; májszínű; rozsdaveres sziklák, fekete erekkel. Hanem a barlangszáda körül sárgán van zománcozva a szikla és padmaly: mint a penész, úgy lepi be a halványsárga nyirok az egész környéket. S a bejárat előtt hullámzani látszik a lég, mint a délibáb: a kövek táncolni látszanak; az örökké nyitott kapu reszket és a föld maga libeg-lobog. Itt van a pokol tornáca."
A MAROS - A Maros forrása a Marosfő közelében ered a Gyergyói- és a Görgényi-havasok találkozásánál, a Fekete-...

A MAROS

A Maros forrása a Marosfő közelében ered a Gyergyói- és a Görgényi-havasok találkozásánál, a Fekete-Rez csúcsa alatt, 1350 m magasságban. Tőle nem messze, mindössze pár kilométerre található az Olt forrása a Magas Bükk (1418 m) déli lejtőjén. Őket ketten együtt, mint testvérfolyókat szokták emlegetni.
ADA KALEH - szigete - Egyesek szerint Ada Kaleh-szigete volt a minta Jókai Mór Az arany ember című regényében a „Sen...

ADA KALEH - szigete

Egyesek szerint Ada Kaleh-szigete volt a minta Jókai Mór Az arany ember című regényében a „Senki szigetéhez”.