Főoldal  |   Ars poetica  |   Rólunk  |   Idegenvezetők  |   Webtérkép  | Kapcsolat

Híres személyiségek

Erdélyi hírességek arcképcsarnoka.
        oldal: 1 2 3 következő »
Egy csíki székely ember nyelve és világképe - ’’Ezelőtt minden egésszen másképpen vót, met akkor egymásra vótunk utalva, segitteni kel...

Egy csíki székely ember nyelve és világképe

’’Ezelőtt minden egésszen másképpen vót, met akkor egymásra vótunk utalva, segitteni kellett egymáson, másképpen megélni nem lehetett. Akkor mindenki odafigyelt a másikra, s ha valakinek valamire szüksége vót, sokszor nem kellett még szólani se .... Akkor, ha tettünk egymásétt valamit, azt nem tartottuk úgy fülitől farkáig pontosan számon, akkor nem számolkodott el a munkájával senki sem ... De most má elyen segítségek nincsenek. Most, ha valaki a másiknak két szalmaszálat keresztbe tesz, akkor má nyomba s azonnal kéri érte a fizetést. ....
Nopcsa Ferenc a született kalandor - Báró Nopcsa Ferenc, a századforduló nagy kalandora a katonatiszti pályát hagyta félbe, hogy kedvtelé...

Nopcsa Ferenc a született kalandor

Báró Nopcsa Ferenc, a századforduló nagy kalandora a katonatiszti pályát hagyta félbe, hogy kedvtelésének, az őslénytannak éljen. A Tanácsköztársaság kikiáltásakor eltérített egy repülőgépet, hogy elhagyhassa az országot. Később erdélyi birtokára tért vissza. Az elszegényedett báró néhány évre a Földtani Intézet igazgatója lett. A sokszor életveszélyes kalandokat átélt férfi végül öngyilkos lett.
BEM JÓZSEF - „Lengyelország, én már nem szabadítalak fel…” Muszlimként az oszmán kormányzat tem...

BEM JÓZSEF

„Lengyelország, én már nem szabadítalak fel…” Muszlimként az oszmán kormányzat temettette el. Bem maradványait 1929-ben szállították Lengyelországba és helyezték el egy tarnówi mauzóleumban, hamvait azonban vallási okokból nem lehetett „a keresztény lengyel földben” elhantolni. Hat gigantikus oszlop emeli magasba a kőszarkofágot, benne Bem József földi maradványaival.
ZEYK  DOMOKOS - Zeyk Domokos szembefordul az üldözőivel és feltartoztatja a dzsidásokat. A hős bajnok élethalál harc...

ZEYK DOMOKOS

Zeyk Domokos szembefordul az üldözőivel és feltartoztatja a dzsidásokat. A hős bajnok élethalál harcba kezd, mialatt vezére, Bem apó egérutat nyer. Több dzsidást kardélre hány, miközben ő maga is több sebből vérzik. Az ellenség teljesen körülfogja, mégsem adja meg magát: nem akar muszka fogoly lenni, hanem önkezével vet véget életének.
KŐVÁRY LÁSZLÓ - Amikor tizenhét évvel ez előtt egy csoport lelkes ember megalakította az Erdélyi Magyar Közművelődés...

KŐVÁRY LÁSZLÓ

Amikor tizenhét évvel ez előtt egy csoport lelkes ember megalakította az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (továbbiakban EMKE) idegenvezetői tanfolyamát, ahogy akkor hívták a Honismereti Kört, évszázados hagyományt próbáltak éleszteni. Tíz év alatt kristályosodott. 2000. december 12. a kör ünnepélyes keretek között felvette a XIX. századi Kolozsvár és Erdély kiváló egyéniségének, Kőváry Lászlónak, a nevét. Ki is volt Kőváry László? Erre próbálnak fényt deríteni a következő sorok.
(ERDŐSI) SYLVESTER JÁNOS - Vele kezdődik a magyar értekező próza, úgy is mondhatjuk, ő írt először magyarul esszéket, valamivel...

(ERDŐSI) SYLVESTER JÁNOS

Vele kezdődik a magyar értekező próza, úgy is mondhatjuk, ő írt először magyarul esszéket, valamivel előbb, mint hogy Montaigne Franciaországban kitalálta az esszé műfajelnevezést. Vele kezdődik a magyar nyelvtantudomány és a törekvés az egységes helyesírásra. Ő készíti el az első teljes, korszerű, tudományos kritikát kiálló magyar Újszövetség-fordítást.
BARABÁS MIKLÓS - A magyar biedermeier festészet legkiválóbb mestere, Barabás Miklós a háromszéki Kézdimárkosfalván, r...

BARABÁS MIKLÓS

A magyar biedermeier festészet legkiválóbb mestere, Barabás Miklós a háromszéki Kézdimárkosfalván, református székely családban született 1810. február 10-én. Úgy tartják róla, hogy ő volt az első magyar festőművész, aki művészetéből meg tudott élni.
KÁJONI JÁNOS - „Édes hazámnak akartam szolgálni…' Kájoni János XVII. századi tudós ferencrendi szerzete...

KÁJONI JÁNOS

„Édes hazámnak akartam szolgálni…" Kájoni János XVII. századi tudós ferencrendi szerzetes, zeneszerző és dallamgyűjtő, orgonista és orgonakészítő, nyomdaalapító és nyomdász, építész, történetíró, botanikus. Sokoldalú tudományos, irodalmi, zenei és építő munkájával jelképes személyiséggé vált.
BOD PÉTER - „Én, Bod Péter, Erdélynek abban a részében, amely Moldvára tekint, a szántóföldben, rétekben, ...

BOD PÉTER

„Én, Bod Péter, Erdélynek abban a részében, amely Moldvára tekint, a szántóföldben, rétekben, erdőkben, vizekben és más természeti javakban bővelkedő Felsőcsernáton községben, Kézdiszékben, a székelyek között születtem az 1712-ik évi február hó 22-ik napján. Atyám, Bod Márton, tisztes és iparkodó férfiú volt, aki azokban a szerencsétlen időkben, amikor Erdély, mivel Rákóczi Ferenc Magyarországon zavaros mozgalmakat támasztott, különféle rázkódtatásokat szenvedett, beiratkozott katonának. Anyám pedig Felsőtorjai Sólyom Euphrosina volt. (...) Ebből a házasságból maga Péter volt az elsőszülött."
BOCSKAI ISTVÁN - Erdélyi fejedelem- - Bocskai István nevét a legnagyobb magyar uralkodók között emlegetik, noha kevés ideig volt hatalmon....

BOCSKAI ISTVÁN - Erdélyi fejedelem-

Bocskai István nevét a legnagyobb magyar uralkodók között emlegetik, noha kevés ideig volt hatalmon. 1605 februárjában lett a háromfelé szakított, a török és a német–római birodalmak közötti senki földjévé, hadak felvonulási területévé alacsonyított Magyarország és Erdély fejedelme, majd 23 hónapi uralkodás után, 1606. december 29-én meghalt. Ez a rövid idõ elég volt ahhoz, hogy jó irányba fordítsa és döntõen meghatározza a következõ évtizedek eseményeinek alakulását. Ennek az alig két évi uralkodásnak a megértéséhez ismernünk kell az elõzményeket és Bocskai életrajzát.
        oldal: 1 2 3 következő »