Főoldal  |   Ars poetica  |   Rólunk  |   Idegenvezetők  |   Webtérkép  | Kapcsolat

Erdély népei

Erdély társadalma mindig is híres volt sokszínűségéről. Olvasson Erdély népeiről, nyelvi és felekezeti sokféleségéről.
A RUSZINOK - A ruszinoknak többféle elnevezésük is van: ruténok, kárpát-ukránok, rusznyákok, kisoroszok. Eredetük...

A RUSZINOK

A ruszinoknak többféle elnevezésük is van: ruténok, kárpát-ukránok, rusznyákok, kisoroszok. Eredetüket tekintve ruszin nyelvű keleti szláv nép a mai Kelet- és Közép-Európában, ugyanakkor a Kárpátok hegyláncaihoz kötődnek, hisz az egykori Ruszinföld vagy Ruszinkó (ruszinul Ruszinscsina vagy Karpatszka Rusz), Közép-Európában, az Északkeleti-Kárpátok hegyláncának északi és déli lejtőin terül el.
A KUNOK BEJÖVETELE - Magyarország etnikai térképén különös színfoltot jelentenek a kunok. A róluk szóló írások kiemelik a...

A KUNOK BEJÖVETELE

Magyarország etnikai térképén különös színfoltot jelentenek a kunok. A róluk szóló írások kiemelik a harcos természetet, a nomád életforma teremtette szilaj szellemet, aminek nyomát a kunságiak sajátos történeti tudatában még ma is fellelhetjük. Kik voltak és honnan jöttek ezek, a történelmüket átverekedő török műveltségű néptöredékek, akiknek különféle elnevezéséről, úgy mint koman, kuman, kun, szári, kipcsak bizánci és latin nyelvű források is megemlékeznek?
AZ ERDÉLYI SZÁSZOK - Egy olyan népcsoport, mely kis létszáma ellenére is az erdélyi magyarság életében rendkívül jelentős...

AZ ERDÉLYI SZÁSZOK

Egy olyan népcsoport, mely kis létszáma ellenére is az erdélyi magyarság életében rendkívül jelentős szerepet játszott, máig ható érvénnyel rányomta a bélyegét, ugyanakkor eltűnésükkel érzékelhető a tátongó hasadék, amely igazolja jelentős mivoltukat.
AZ ERDÉLYI ZSIDÓSÁG - Az nemzeti kereskedelemmel az idegenbeli nemzeti kereskedők is megjelentek az országban. Ezek között...

AZ ERDÉLYI ZSIDÓSÁG

Az nemzeti kereskedelemmel az idegenbeli nemzeti kereskedők is megjelentek az országban. Ezek között említhetőek a zsidók, akárcsak az örmények, görögök, rácok stb. A kiviteli és behozatali kereskedelem egészen az idegenek kezében volt; közülük a görögök és zsidók bonyolították le a Törökországba irányuló forgalmat.
A CIGÁNYOK - Több hipotézis alakult ki arról, hogy a cigányok honnan származtathatóak. A kutatások zöme - lévén k...

A CIGÁNYOK

Több hipotézis alakult ki arról, hogy a cigányok honnan származtathatóak. A kutatások zöme - lévén kevés írott forrás született - az alapszókincsükre, a nyelvtani szerkezet hasonlósága és a hangmegfelelés szabályszerűségeire irányultak.