Főoldal  |   Ars poetica  |   Rólunk  |   Idegenvezetők  |   Webtérkép  | Kapcsolat
Ön a: Home / Események / Csíksomlyói búcsú

6/7/2014 - Csíksomlyói búcsú ()


Esemény neve:     Csíksomlyói búcsú

Időpont:               2014. június. 07.

Helyszín:             Csíksomlyói-nyereg, Hargita megye, Románia

 


.... hajnalban kelni, még mielőtt pirkad, megjárni a legszebb kálváriát, a Jézus-hágót, megállni a stációknál imádkozni. Végigjárva a kálváriát megpihenni a Salvatore-kápolna kőkeresztjénél.
Hallgatni a csángók szívbemarkolóan szép énekét. Várni a napkeltével a Szentlélek eljövetelét…

A székelyek, a kelet-erdélyi és a csángó magyarok pünkösdkor évszázadok óta elzarándokolnak Szűz Mária kegyszobrához és ünnepi misén vesznek részt. A zarándoklat mára túlnőtt múltján, nemcsak Erdélyből, hanem a világ minden tájáról érkeznek magyarok, hogy kifejezzék összetartozásukat.

A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy a ferencesek segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett. A székely nép Mária-kultusza azonban valószínűleg régibb időkig megy vissza, a „napba öltözött asszony” már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója és imáinak tárgya lehetett. A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik meg Máriát tisztelni. A búcsújárás 1567-ben vett új fordulatot, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel jött, hogy a csíki, gyergyói és kászoni székelyeket az új hitre térítse. A nép azonban István gyergyóalfalui plébános vezetésével fegyverrel űzte el a protestáns sereget. A csata alatt az asszonyok és gyermekek a templomban imádkoztak és a győztes sereg lobogóit nyírfaágakkal ékesítve vonult le a Hargitáról. A templomban maradtak pedig eléjük mentek és együtt adtak hálát Istennek a győzelemért.

A fentiek emlékére gyűlik össze minden év pünkösd szombatján a székelység, és a Kissomlyó hegyén nyírfaágakkal ékesített zászlókkal körmenetet tart. Az egykori eseményre emlékezve az is hagyomány, hogy a gyergyóalfalusi keresztalja megy a menet elején. A menetet szokásosan a csángók zárják.

Pünkösdi búcsú - programja

Péntek
• Este a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a pünkösdi búcsút Csíksomlyón, amelyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás követ.

Szombat
•5.30-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás van a Ferences Kolostor négyszögletű udvarában,
•Szentmisék reggel 7-kor és 8-kor vannak a kegytemplomban,
•A kordon a főpapsággal 10.30-kor indul a Csíksomlyói Ferences Kolostor elől,
•az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik a Hármashalom oltárnál, a csíksomlyói Nyeregben,

•19.00 órakor szentmise szentbeszéddel a Kegytemplomban,
•éjszakai virrasztás, Csíksomlyó – Kegytemplom.

Vasárnap
•szentmise a Kegytemplomban: reggel 7 és 8 órától
•folyamatos áldoztatás és gyóntatás a kolostor négyszögletű udvarában
•10:30 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban
•a keresztalják hazaindulása
•19 órától szentmise a Kegytemplomban

Hétfő
•a szentmisék ünnepi sorrendje a Kegytemplomban : reggel 8-kor, 10.30-kor és 19 órától

Kedd
•Szent Antal ünnepe – a szentmisék 8.00, 10.30 és 19.00 órától vannak a Kegytemplomban.