Főoldal  |   Ars poetica  |   Rólunk  |   Idegenvezetők  |   Webtérkép  | Kapcsolat
Ön a: Home / Határtalanul! pályázati programok 2017 / / Az erdélyi 1848-49-es forradalom nyomában:

Az erdélyi 1848-49-es forradalom nyomában

Dátum: Önök döntik el
Ár: Zsebre szabjuk
Minden diák számít
Jelentkezés »

Útvonal

Térkép

Ártánd - Nagyvárad - Nagyszalonta - Tenke - Belényes - Biharlonka -
Aranyos völgye - Topánfalva - Borrév - Magyarfenes - Torockó - Várfalva - Bágyon - Nagyenyed - Torda - Bánffyhunyad - Királyhágó - Nagyvárad - Ártánd

Fontos tudnivalók

Idõtartam: 5 nap
Utazás: kényelmes, jól felszerelt autóbusszal, kb. 1800 km Budapesttõl - Budapestig
Utasbiztosítás: egyénileg megkötendõ
Ellátás: félpanzió (reggeli és estebéd)
Szállás: faluturizmusban, diákszállásokban, panziókban
Vezetés: a csoportot képzett erdélyi szakvezetõ kíséri
Részvételi díj: Kérjenek árat! Számoljunk közösen!
A részvételi díj tartalmazza: a megpályázható összeget (szállítás+szállás), és az önrészt (étkezés, idegenvezetés, belépők)
A részvételi díj nem tartalmazza: az utasbiztosítást
Szükséges felszerelés: érdeklõdés és jó kedély
Kiknek ajánljuk a programot ? – a történelmi útvonalakat kedvelőknek
Minimális létszám: 38 fõ
Alábbi programunk tájékoztató jellegű és módosítható. Határtalanul! pályázatnak megfelelő programot is készítünk. Egyszóval minden programot a Pedagógusok elvárásai szerint és a lehetőségek mérlegelésével állítunk össze.
   

Szemelvények az út eseményeiből


• Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc erdélyi eseményeivel ismerkedünk meg.
Csataterek színhelyein idézzük fel az akkori eseményeket: Csucsa, Vízakna, Piski, Segesvár.
• Arad, a Magyar Golgota, koszorúzás a kiszabadított Szabadság-szobornál, megtekintjük az aradi 13 vértanú emlékmûvét.
• Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc erdélyi „nagyjaival” ismerkedünk meg: Gábor Áron, Czetz János, Zeyk Domokos, Gál Sándor stb
• A kirándulás színvonalát és hangulatát emeli a tájhoz illõ zenei és irodalmi szemelvények erdélyi alkotók mûveibõl (Ady Endre, Reményik Sándor, Kányádi Sándor, Dsida Jenõ, Áprily Lajos, Wass Albert, Kós Károly, Tóth Árpád, Tamási Áron) valamint a népköltészet remekei.

Részletes program

Elsõ nap:
Látnivalók:


 
 
 
 
 
 
 
 
 Szállás és estebéd:
- Nagyvárad, Szent László városa - római katolikus központ (Szent László székesegyház, Szent László herma, püspöki palota, Kanonok-sor), városnézés és az 1848-49-es emlékhelyek felkeresése (Mülleráj cukrászda, ahol Ady Endre szívesen elmélkedett; Szent László tér; Bémer tér; Rulikowsky Kázmér '48-as dzsidás kapitány sírja; Nagy Sándor József honvédtábornok, aradi vértanú emléktáblája; Szacsvay Imre szobra – kinek bûne egy tollvonás volt - a vár megtekintése, amely a mai Nagyvárad legrégebbi emléke
- Királyhágó, a történelmi Erdély nyugati kapuja – panorámaszünet
- Csucsai csata, 1848. dec. 18. – Erdélyben Bem tábornok hadserege Csucsánál visszaveri Puchner császári tábornok támadását.
- Bánffyhunyad, kalotaszegi festett kazettás mennyezetû templom, Petõfi Sándor verse hangzik el: Erdélyi hadsereg
- Körösfõ - varrottas kirakodó-vásár, Vasvári Pál a márciusi ifjak egyik vezéralakjának kopjafája, a négy fiatornyos, festett kazettás mennyezetû kalotaszegi templom megtekintése
Kalotaszeg - faluturizmus
Második nap:
Látnivalók:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szállás és estebéd:
-Torockó - ahol kétszer kel fel a nap; Székelykõ; Helytörténeti Múzeum; ebben a világörökségre elõjegyzett unitárius faluban az idõ megállt, a fõtéren lévõ patríciusházak büszkén és megérdemelten viselik az Europa Nostra-díjat
-Nagyenyed - a vártemplom és a kollégium megtekintése, valamint megemlékezünk Nagyenyed fekete vízkeresztjérõl az 1849. január 8-17-e között ártatlanul legyilkolt 800 enyedi magyar emléktáblájánál.
-Gyulafehérvár, Erdély õsi történelmi fõvárosa, az erdélyi érsekség székhelye - megtekintjük érseki székesegyházat, mely 2009-ben ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját és a Batthyaneumot
- Magyarigen - a hétlelkes református gyülekezet
- Ompolygyepü - szomorú emléket idézõ obeliszk 1848. október. 24.
- Medgyes - 1849. március 2-án itt verte meg Bem Puchner seregét
- Segesvár - 1849. július 31-én határában volt a segesvári csata.
- Fehéregyháza - Petõfi Sándor múzeum, a csatában elesett honvédek turulmadaras emlékmûve
- Székelykeresztúr – Gyárfás-kúria (Petõfi Sándor életének utolsó éjszakáját töltötte ebben az udvarházban)
- Agyagfalva, az 1848. október 16-17-i székely nemzetgyûlés színhelye, amely elrendelte a népfelkelést, az emlékmû megtekintése.
Zetelaka - faluturizmus-
Harmadik nap:
Látnivalók:

 

 
 


Szállás és estebéd:
- Nyerges-tetõ –1849-ben elesettek emlékmûve, kopjafás temetõ
- Kézdivásárhely – 1848-49-es szabadságharcban a székelyek védelmi
központja, itt öntötte ágyúit Gábor Áron, megtekintjük a céh múzeumot és a szabadságharchoz kötõdõ emlékmûveket
- Alsócsernáton - Népfõiskola, hagyományápolás, skanzen
- Eresztevény - Gábor Áron síremléke
- Sepsiszentgyörgy - a Székely Nemzeti Múzeum megtekintése, az épületet Kós Károly tervezte
Bácsfalu- faluturizmus-
Negyedik nap:
Látnivalók:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szállás és estebéd:
- Tömösi 48-as emlékmû
- Brassó - rövid városnézés, 1849 márciusában Bem tábornok foglalta el a Fellegvárat.
- Feketehalom - 1849. március 19-én, Brassó bevétele után itt verte szét Bem Puchner utóvédjét
- Nagyszeben - 2007-ben Európa Kulturális Fõvárosa, városnézés és szabad program. 1849. január 21-én még visszaverte Bem támadását, de március 11-én Bem váratlan rajtaütéssel foglalta el.
- Vízakna - 1849. február 4-én itt került sor a vízaknai ütközetre, Bem erdélyi hadjáratának egyik legvéresebb vesztes csatájára.
- Szászsebes - 1849. február 5-én reggel a Vízakna felõl érkezõ Bem rohammal foglalta el a gyulafehérvári helyõrségtõl, dél körül viszont megérkezett az õt üldözõ Puchner. A két sereg a városban utcai harcokba bocsátkozott egymással.
- Piski - emlékhely keresés - a piski csata Bem József erdélyi hadjáratának egyik fordulópontja volt. A Sztrigy folyó stratégiai jelentõségre szert tett hídjának a birtoklásáért folyt a harc 1849. február 9-én Bem és Puchner Antal Szaniszló seregei között.
Csernakeresztúr - faluturizmus
Ötödik nap:
Látnivalók:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határátlépés:
- Déva, dévai várlátogatás – Kõmûves Kelemenné balladája, Magna Curia megtekintése. Augusztus 18-án itt tette le a fegyvert Bem és Guyon seregének maradványa.
- Fehér - Körös völgye.
- Borosjenõ, Erdély egyik fontos végvára. Itt tette le a fegyvert 1849. augusztus 21-én Vécsey Károly tábornok Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz tábornok serege elõtt.
- Világos, a kapituláció színhelye - 1849. augusztus 12-én a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr Aradról érkezett ide azzal a céllal, hogy az orosz hadsereg elõtt tegye le a fegyvert.
- Arad, a Magyar Golgota, megtekintjük az aradi 13 vértanú emlékmûvét rövid városnézés, koszorúzás a kiszabadított Szabadságszobornál
Nagylaknál

További tudnivalók

Fenti programunk tájékoztató jellegű és módosítható. Határtalanul! pályázatnak megfelelő programot is készítünk. Egyszóval minden programot a Pedagógusok elvárásai szerint és a lehetőségek mérlegelésével állítunk össze.
Dátum: Önök döntik el
Ár: Zsebre szabjuk
Minden diák számít 
Jelentkezés »