Főoldal  |   Ars poetica  |   Rólunk  |   Idegenvezetők  |   Webtérkép  | Kapcsolat
Ön a: Home / Csapatunk

Csapatunk

Munkaközösségünk - a Mercurius Info Tour utazási iroda tagjai - lelkes, Erdélyben élő, fiatal és középkorú magyar értelmiségiek, akik felsőfokú végzettséggel és nagyon sok gyakorlattal rendelkeznek a turizmus terén. 2003 szeptemberében hoztuk létre a Mercurius Info Tour Kft-t. Fő célunk tartalmas honismereti utakat szervezni, és megismertetni az összmagyarsággal Erdély természeti, történelmi, kulturális és emberi értékeit Máramarosszigetétől az Al-Dunáig, Nagyváradtól a Gyimesekig. Jelszavunk: túra és kultúra.

Ars poetica

Munkánkkal embertársainknak szeretnénk örömet szerezni, a mindennapi kemény, néha kegyetlen életbõl átvezetni a természet- és hagyományközeli világba, megéreztetni velük a természet lüktetését és törvényeit, megismertetni velük az erdélyi emberek szép és hasznos iránti vágyát, amely a megmaradt tárgyi és szellemi értékekben tükrözõdik.

Megszólalásunk létezésünk jele

Erdélyt a monda szerint Isten egy vasárnapi napon jó kedvében teremtette, úgy, hogy minden szépet: hegyet, völgyet, erdõt és mezõt saját gyönyörûségére összerakosgatott, és élettel, békességgel hintette be. Erdély adta a magyar kultúra és történelem számára Hunyadi Jánost, Hunyadi Mátyást, Bethlen Gábort, Bocskai Istvánt, Bolyai Jánost, Apáczai Csere Jánost, Mikes Kelement, Bartók Bélát, Kölcsey Ferencet, Kazinczy Ferencet, Reményik Sándort.